Volg ons op

Wie zijn wij?

De VZW Evoliris werd in 2006 opgericht op initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de economische en sociale partners. De vereniging is het beroepenreferentiecentrum voor de ICT-sector (Informatie en communicatietechnologieën) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beroepenreferentiecentra werden opgericht als polen van opleiding, observatie, competentievalidering, tewerkstelling en sensibilisering. Ze werden speciaal in het leven geroepen om te beantwoorden aan de behoeften van bedrijven, werknemers, werkzoekenden, het onderwijs en de sectorale partners.

Evoliris wil zich dan ook opwerpen als uitstalraam van de ICT-sector voor de verschillende doelpublieken; werkgevers en werkzoekenden. Een bijzonder aandacht gaat uit naar leerlingen, werknemers die zich bijscholen of omscholen, studenten, opleiders en leerkrachten, het grote publiek en de media, …). Daarom bundelen publieke en private partners hun krachten en middelen; infrastructuur, personeel, financieringen.

In het Crystal Palace in de Paalstraat in 1080 Brussel, biedt Evoliris een geavanceerde informatica-infrastructuur om de verschillende spelers in de domeinen opleiding, tewerkstelling en onderwijs in de Brusselse ICT-sector te ondersteunen.

De prioriteiten van Evoliris vertalen zich in de volgende activiteiten:

Opleiding

 • Verbetering van het kwalificatieniveau in de ICT-domeinen,
 • Opleiding van werkzoekenden,
 • Bijscholing van werknemers, met inbegrip van omscholing en jobbehoud,
 • Opleiding van studenten en leerkrachten van het middelbaar en hoger onderwijs.

Terbeschikkingstelling van hoogwaardige infrastructuur en uitrustingen 

 • Aan onderwijsinstellingen en opleidingscentra,
 • Aan privébedrijven en andere structuren die actief zijn in de ICT-sector en in het bijzonder in opleidingen (SPI-centra, verenigingen, enz.. …).

Tewerkstelling

 • Inschakeling, matching van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in Brussel en daarbuiten,
 • Ontwikkeling van acties rond tewerkstelling (JobDay, Coachingday, beurzen, enz. …) en het creëren van jobs.

Identificatie en validering van de competenties 

 • Identificatie van de competenties,
 • Validering van de competenties van werknemers en werkzoekenden.

Sensibilisering en imago

 • Promotie van de beroepen en kwalificaties in de ICT-sector en van de opleidingen in dit domein,
 • Herwaardering van het imago van de betreffende beroepen.

Sectorobservatie 

 • Analyse van de IT-tendensen die van invloed zijn op de evolutie van de IT-beroepen in België en Brussel, door met name de opleidingsprogramma's en -methodes aan te passen aan deze evolutie.
 • Analyse van de sectorale noden en identificatie van de nieuwe competenties en opleidingsbehoeften.

 

Maar ook ...

 • Organisatie van evenementen rond de nieuwe technologieën en in het algemeen animaties en/of promoties om deze doelstellingen te bereiken,
 • Versterking van de adviesdiensten aan bedrijven in de voormelde prioritaire domeinen en verbetering van de feedback,
 • Korte, modulaire opleidingen voor afgestudeerden aanbieden (middelbaar onderwijs, hogescholen en sociale promotie) om de in het onderwijs verworven competenties te versterken en sterker te staan op de arbeidsmarkt,
 • Samenwerking met de Brusselse universiteiten voor voortgezette opleiding en onderzoek en in het kader van de uitbreiding van de activiteiten van de EFRO-projecten van het BHG.

 

Evoliris in enkele cijfers: 

 

Opleiding

Terbeschikkingstelling

 

Totaal # pers 

Totaal # uur 

Totaal # pers 

Totaal # uur 

2010

70

 

1.347

 

2011

256

 

1.562

 

2012

524

13.107

1.521

358.697,50

2013

763

19.530

1.097

298.859

2014

961

24.176

1.172

365.031

2015

780

20.104

705

343.348

2016

855

27.696

474

197.423,50

Contacteer ons: hier